Honda jaagt op eigen aardmetalen

Geplaatst op 23/04/12 16:52

Honda en de Japan Metals & Chemicals Company hebben aangekondigd als eerste grootschalig aardmetalen te gaan terugwinnen. Zij hebben gezamenlijk een techniek ontwikkeld om 17 verschillende zeldzame chemische elementen terug te winnen uit accu’s van hybride auto’s van Honda die zijn gebruikt in Japan, Noord Amerika en Europa. Tot nu toe lukte dit alleen kleinschalig en in sterk gecontroleerde processen om dexe metalen terug te winnen. Volgens het bericht is het proces op 2.000 accu’s toegepast en wordt het nu onderdeel van een massa productie proces. Veel meer is er niet bekend gemaakt. Het belangrijkste detail is het procesplaatje hiernaast en dat vertelt eigenlijk niets nieuws. De beide bedrijven claimen dat ze ongeveer 80% van de Aardmetalen kunnen terugwinnen met een kwaliteit die gelijk staat aan die van nieuw gewonnen en geraffineerde metalen.

Honda heeft aangekondigd het proces te willen uitbereiden voor terugwinning van meer zeldzame stoffen. Naar verwachting zullen andere bedrijven op korte termijn volgen nu China, dat goed is voor 90% van de natuurlijke voorraad Aardmetalen, heeft aangekondigd de export te gaan beperken

Grondstof schaarste

Geplaatst op 22/04/12 09:58

Grondstofschaarste relevant in MKB

Op het congres “De macht en kracht van het kritische materiaal” heeft ondernemersorganisatie FME het onderwerp grondstofschaarste onder de aandacht gebracht. Het blijkt een relevant onderwerp en er is een aantal strategische mogelijkheden besproken waarop bedrijven zich kunnen wapenen.  Opvallend genoeg is hierbij nog slechts een kleine rol weggelegd voor het hergebruik van grondstoffen en circulaire concepten.

Iets om toe te voegen, lijkt me, maar laten we voor dit moment vooral positief zijn met de aandacht voor het onderwerp. Voor iedereen die niet op het congres was, levert FME een mooie service want de presentaties zijn op de FME-website beschikbaar gemaakt.

Belangrijke input vormde een gezamenlijk onderzoek van TNO en M2i naar het bewustzijn binnen de technologische industrie over de leveringszekerheid van kritische grondstoffen en de genomen of voorgenomen maatregelen van MKB bedrijven. Bijna 80% van de bedrijven geeft aan serieuze leveringsproblemen te hebben gehad met ‘kritische materialen’. Een relevant onderwerp dus.  In het onderzoek worden op basis van de constateringen drie aanbevelingen gedaan;

  1. In de eerste plaats blijken Nederlandse bedrijven andere grondstoffen als schaars aan te merken dan de lijst die vanuit Europa is gedefinieerd. Dit komt mede door de plaats in de waardeketen. Het is nuttig om in kaart te brengen welke grondstoffen kritisch zijn voor Nederland en in welke vorm ze worden toegepast.
  2. In de tweede plaats kan de keten  robuuster worden gemaakt. Daar is meer kennis van de keten voor nodig op basis waarvan alternatieven voor kwetsbare schakels kunnen worden gecreëerd en inkoopmacht kan worden gecreëerd. Hierbij wordt gerefereerd naar de Duitse Rohstoff Argenturen.
  3. In de derde plaats moet innovatie worden gestimuleerd met een nadruk op gebruik van substituten en robuust design. Zoals gezegd, een non-lineaire inrichten van de keten valt blijkbaar niet binnen de scope.
Page 8 of 8« First...45678