Oproep aan CIRCO-deelnemers: werk samen aan Next Steps

Geplaatst op 24/05/17 09:18

CIRCO heeft de afgelopen twee jaar ruim honderd (maak)bedrijven begeleid en meer dan 150 designers voorbereid om aan de slag te gaan met creating business through circular design. Pieter van Os brengt uitdagingen in kaart en nodigt de CIRCO community uit om samen te werken aan oplossingsrichtingen. Werk samen aan Next Steps!

 

Beste CIRCO-deelnemer,

Hoe staat het met de toepassing van circulaire principes in jouw business?

Wij zijn benieuwd naar jouw praktijkervaring

Omdat de overgang naar een circulaire bedrijfsvoering niet zonder slag of stoot gaat, zijn we benieuwd naar jouw ervaringen in de praktijk. De afgelopen twee jaar hebben wij ruim honderd (maak)bedrijven begeleid en meer dan 150 designers opgeleid. Dit traject heeft ons veel kennis en inzicht gegeven in zowel de toegankelijkheid als de complexiteit van de materie. Nu constateren we dat het merendeel van jullie wordt geconfronteerd met dezelfde (generieke) uitdagingen en dat oplossingen van het ene bedrijf vaak ook van onschatbare waarde zijn voor het andere.

Next Steps

Het CIRCO team brengt uitdagingen in kaart, evenals de oplossingsrichtingen. Die noemen we: Next Steps. Graag willen we van jou weten of je ze herkent, hoe je ermee omgaat en welke oplossingsrichtingen jouw bedrijf kiest om verder te komen.

De komende maanden leggen we je drie Next Steps voor. De eerste Next Step heeft betrekking op de volgende vraag: hoe ga je om met (bestaande en nieuwe) partners in je waardeketen?

Deze Next Step wordt hieronder toegelicht, waarna een aantal vragen volgen aan jou als CIRCO-deelnemer.

Next Step #1: omgaan met (bestaande en nieuwe) partners in de waardeketen

Samen met het CIRCO team heb je tijdens onze CIRCO Track of Class inzichten opgedaan in ‘creating business through circular design’. Je weet nu op welke plekken in de bedrijfsketen waardevernietiging plaatsvindt en waar mogelijkheden zijn voor waardecreatie. Op basis van die analyse heb je de circulaire kans voor jouw bedrijf gedefinieerd en uitgewerkt met een businessmodel, product (re)design en serviceaanbod. Als ontwerper heb je meer zicht gekregen op wat jij kunt betekenen in de ontwikkeling van circulaire producten en diensten of in de begeleiding van een circulair veranderingsproces.

 

Voorbij het transactiemoment

Circulair ondernemen en ontwerpen begint met circulair denken: stel processen die je vanzelfsprekend acht ter discussie en kijk hoe je zaken slimmer kunt vormgeven. Veel bedrijven zijn nog steeds volledig gefocust op het transactiemoment (verkoop). Na betaling is het vaak einde verhaal. Een circulaire business kijkt voorbij het transactiemoment. Omdat het bedrijf dan betrokken is bij de hele levensloop van een product of het materiaal, creëer je meerdere verdienmomenten. Daarmee is circulaire bedrijfsvoering bij uitstek een waardevol innovatie-instrument.

 

Concurreren met bestaande partijen

Bedrijven die betrokken blijven bij hun klant en product na het transactiemoment, willen en krijgen nieuwe partnerschappen en een andere relatie met (bestaande) klanten. Veel publicaties besteden ruimschoots aandacht aan het creëren van nieuwe partnerschappen. Tijdens de CIRCO-Track blijkt geregeld dat een bedrijf dat ‘circulair gaat’ vaak concurreert met bestaande partijen die in de huidige lineaire situatie onmisbaar zijn en die een transitie naar een circulaire bedrijfsvoering commercieel riskant maken. Wat doet een installateur als een fabrikant zelf onderhoudsdiensten aan een eindklant gaat leveren? Wat vindt een retailer ervan dat een merk haar klanten rechtstreeks een aanbod doet voor het inleveren van een oud product? Hier ontstaan potentiële kanaalconflicten. Dat is niet erg op het moment dat de business volledig circulair is, maar vormt wel een uitdaging als dit kanaal nog goed is voor het merendeel van de omzet. Ook de vraagstelling voor de ontwerper verbreedt nu de customer journey verder gaat na het verkoopmoment, waarbij oude en nieuwe partners wel of niet een rol krijgen en het fysieke product en aanvullende diensten samensmelten.

Stel, je wilt een circulair product en/of dienst rechtstreeks aan een eindgebruiker leveren? Hoe ga je dan om met jouw (afhankelijkheids)relatie met installateurs of retailers die nu een (commerciële) rol richting de eindgebruiker hebben? In het CIRCO programma kwam een aantal oplossingen naar voren:

  • Het bedrijf betrekt de huidige distributiepartij erbij en gaat een gezamenlijk leerproces in. Ook al hebben zij vaak de skills niet voor jouw ambities en is jouw bedrijf maar een van hun leveranciers.
  • Het bedrijf brengt haar nieuwe circulaire activiteiten onder in een aparte entiteit (start-up) waardoor het kanaalconflict minder zichtbaar is en eigen activiteiten ontwikkeld kunnen worden.
  • Het bedrijf richt zich op nieuwe (niet-concurrerende) klanten waardoor er minder sprake is van een kanaalconflict.

Vragen

  1. Herken je bovengenoemde situatie?
  2. Zo ja, kun je voorbeelden geven hoe dat in jouw bedrijf tot uiting kwam?
  3. Hoe zagen de knelpunten eruit?
  4. Welke concrete oplossingen heb je toegepast?
  5. Hebben die tot het gewenste resultaat geleid?
  6. Welke plek neem je als designer in m.b.t de samenwerking wanneer die niet stopt na de oplevering van het product?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.