Reversed Concepts gaat bij haar activiteiten uit van de kracht van een networked economy. Mensen en ondernemingen werken in allerlei vormen en op verschillende niveaus met elkaar samen om grote en kleine nieuwe dingen voor elkaar te krijgen. Wanneer de doelstellingen en motivatie overeenkomen, volgt de organisatieopzet, worden ideeën en kennis gedeeld en zijn alle partijen beter in staat hun financiële en non-financiële doelen te bereiken.  Wij proberen langs deze lijnen  te werken in drie varianten.

Greenfield

In dit geval neemt Reversed Concepts zelf het initiatief om een nieuw product of dienst naar de markt te brengen. Hierbij betrekken we kennis en kunde van anderen waar relevant.

Deelneming

Reversed Concepts neemt deel in een initiatief van een andere ondernemer door een aantal gezamenlijk te formuleren en specifieke elementen in te brengen die de ondernemer zelf niet beschikbaar heeft. Indien noodzakelijk zorgt Reversed Concepts ook voor een inbreng van kapitaal.

Beachhead

Reversed Concepts lanceert een product of dienst in de Nederlandse markt voor een buitenlandse ondernemer.