GEO zet groot in op Nederlandse energietransitie

Geplaatst op 06/10/17 16:34

Afgelopen week tijdens de European Utility Week (EUW) in Amsterdam heeft Green Energy Options (GEO) aangekondigd hoe zij gaat bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Reversed Concepts werkt al jaren met het Engelse GEO samen en in Nederlandse markt en ondersteunt deze aanpak als “lokale partner”.

 

Zoals oprichter en mede-founder Patrick Caiger-Smith in het artikel in de Telegraaf al aangeeft, is de markt voor directe feedback voor huishoudens op hun energiegebruik nauwelijks ontwikkeld. Mede hierdoor zijn energie besparing en energietransitie voor de meeste consumenten een abstract begrip. Dit verandert echter als je het energiegebruik visualiseert en consumenten de mogelijkheid geeft het gebruik te managen.

 

Wie weinig tijd heeft leest dit Telegraaf-artikel waar in lijn met het medium de nuance en diepgang niet helemaal in terecht zijn gekomen. Voor één ieder die meer tijd heeft, heb ik hieronder het één en ander wat verder toegelicht.

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving gaf in haar rapport “De Slimme Meter uitgelezen energie(k)” in November al aan dat de energiebesparing die voorspeld was bij de Slimme Meter uitrol ver achterblijft en dat aanvullende maatregelen gewenst zijn. Daarbij ziet PBL het beschikbaar maken van in home displays als een belangrijk en nuttig instrument.

 

In het convenant dat in het voorjaar in het kader van het energieakkoord tussen de belangrijkste partners in dit akkoord is overeengekomen om 10 Petajoule extra aan energie te besparen, wordt hier echter nauwelijks invulling aan gegeven. Daarnaast valt op dat voor het Nederlandse beleid heel weinig wordt gekeken naar succesvolle interventies in andere landen. Voor GEO en Reversed Concepts geeft dit aanleiding om nadrukkelijker het heft in eigen handen te nemen en op een drietal vlakken, in lijn met goede ervaring in het buitenland, actie te ondernemen.

 

Tijdens de beurs is de eerste concrete stap aangekondigd waarin 1000 displays in Nederland worden ingezet. Een consortium van lokale (energie) initiatieven zet GEO-displays in om bewoners bij energie te betrekken en te ondersteunen in energiebesparing. Met deze eerste uitrol is de weg vrijgemaakt voor andere kleinschalige initiatieven om dit ook laagdrempelig aan bewoners aan te bieden. Tijdens EUW was er een goedbezochte bijeenkomst voor dergelijke initiatieven (georganiseerd in samenwerking met Quintens) en in de komende periode ondersteunen GEO en Reversed Concepts deze bottom-up initiatieven.

 

Daarnaast zijn GEO en Reversed Concepts met meerdere marktpartijen en de overheid in gesprek over het op zetten van een platform geinspireerd op het Engelse SmartEnergyGB. Deze publieke entiteit heeft tot doel om Engelse huishoudens te informeren over de slimme meter uitrol en ze handelingsperspectief aan te bieden voor het toepassen van de energiedata die hiermee beschikbaar komt. In Nederland geeft meer dan 90% van de huishoudens aan niet of nauwelijks op de hoogte te zijn gesteld van de mogelijkheid van de slimme meter op het moment van installatie. In dat licht niet verbazingwekkend dat mensen er geen gebruik van maken en de energiebesparing sterk achterblijft. SmartEnergyNL kan deze informatieleemte invullen.

 

Verder wordt er aandacht besteed aan de energiebedrijven. Deze zijn in Nederland zeer terughoudend in hun plannen voor de inzet van displays en andere direct feedback instrumenten. Dat is in contrast met bijvoorbeeld Engeland waar energiebedrijven inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat een ‘connected’ display een nuttig instrument is om de relatie met klanten te onderhouden en energie diensten aan te bieden. GEO en Reversed Concepts gaan in Nederland met energiebedrijven in gesprek en bieden hun ervaring aan als input voor een kansrijke datastrategie in de overtuiging dat innovatieve partijen daar ook (op termijn) displays bij zullen gaan omarmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.