Missie

Succesvol ondernemingen en activiteiten starten die een gidsende rol spelen bij het realiseren van een competitieve, circulaire en meer duurzame economie.

 

Visie

Situatie

De manier waarop de mensheid met energie- en grondstofbronnen omgaat, en dus met de planeet, heeft meerdere keerzijden en is bovendien eindig. Er is een brede range economische, sociale en preservatieve motieven voor een meer effectieve inzet van energie en grondstof. Ieder persoon kan zijn eigen weging geven aan de genoemde motieven, maar voor ons is het duidelijk dat;

  • Het systeem van winning, verwerking en gebruik van energie  en grondstoffen een negatieve impact heeft op huidige en toekomstige welvaart en welzijn  van de wereldbevolking;
  • Er voor ondernemingen veel kansen zijn om financieel succesvol en maatschappelijk relevant te zijn door de effectiviteit van energie en grondstof te verhogen.

 

Oplossingsrichting

Binnen de lineaire inrichting van meeste ketens valt er, ondanks de recente aandacht voor grondstof efficiëntie, geen fundamentele verandering te verwachten. Een volledig re-design van ketens volgens bijvoorbeeld de cradle-to-cradle principes heeft dit potentieel wel, maar vereist geïntegreerde aanpassingen in de keten met naar verwachting zeer lange implementatietijden. Binnen deze context werkt Reversed Concepts aan korte termijn pragmatische innovaties, gebaseerd op circulaire fundamenten, die deelgebieden binnen ketens verduurzamen en economische waarde creëren.

 

Rol Reversed Concepts

In dit hele speelveld is behoefte aan jonge en innovatieve ondernemingen die van onderop het verschil willen maken en vernieuwing in gang kunnen zetten. Door nieuwe domeinen te identificeren en in te vullen, door bestaande structuren uit te dagen, door nieuwe technologieën toe te passen, door mensen te betrekken en handelingsperspectief te bieden, door de kracht van online communicatie te benutten. Reversed Concepts wil deze rol in samenwerking met andere partijen invullen, als financieel succesvolle onderneming met een relevante maatschappelijk bijdrage.