Welkom bij Reversed Concepts

Reversed Concepts initieert en bouwt ondernemingen en activiteiten die de effectiviteit van het gebruik van grondstof en energie verhogen. Als ondernemer creëren wij alternatieven voor en uitbreidingen op de traditionele lineaire structuur van take/make/dispose, die het merendeel van de productketens kenmerkt. Door deze structuur los te laten en nieuwe elementen toe te voegen.

Dubbele motivatie

In al onze activiteiten worden we gedreven door een dubbele motivatie. We willen gezonde en winstgevende business opbouwen en gelijktijdig de samenleving meer duurzaam inrichten. Innovatie is hierbij het middel.  Enerzijds door non-lineaire business modellen toe te passen, anderzijds door (internet)technologie te implementeren die nieuwe vormen ondersteunt.

Werken als ondernemer

Wij kiezen ervoor om geïdentificeerde opportunities zelf als ondernemer in te vullen; zelfstandig of gezamenlijk met andere bedrijven. Dat geeft ruimte om snel te handelen. Dit stelt ons ook in staat om de omslag in denken en doen meteen door te voeren. Zo passen we onze, soms wat abstracte, kwaliteiten direct toe in een domein dat voor veel ondernemingen en mensen nog nieuw is. Daarnaast geeft het de kick van dingen zelf doen.

Ervaring

Tot nu toe heeft Reversed Concepts in verschillende vormen een bijdrage geleverd aan het naar de markt brengen van initiatieven. In het inzamelen en hergebruik van elektronica met zonzoo, Techreturns, Beats New en Closing the Loop. Op het gebied van energiebesparing met BeterPeter, Active Shield, Energy Quest en enkele decentrale energie oplossingen. New business wordt onder andere gecreëerd vanuit  Pure&Profit en Design Leap.

 

Er is een schat aan kennis opgedaan en veel ervaring beschikbaar op onder andere het gebied van brede consumenten communicatie, reversed logistics, energiebesparing, gebruik van nieuwe technologie en werken met out-of-the-box business modellen en samenwerkingsvormen. Hiermee hebben door learning by doing nuttige bouwstenen gecreëerd in een domein dat nog volop ontwikkeld moet worden.

Activiteit

Ondertussen werken wij aan nieuwe kansen. Uitbreiding van de huidige activiteiten en compleet nieuwe activiteiten binnen vier gedefinieerde kerngebieden. Zelf verdiepen wij ons voortdurend in deze kerngebieden op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zetten wij graag activiteiten op samen met bedrijven, instellingen of start-ups die met nieuwe dingen bezig zijn binnen de kerngebieden en gebaat zijn bij onze ondernemersdrive en specifieke circulaire vaardigheden.