Energie

Deze keten is typisch lineair opgezet met grootschalige (kolen)centrales en one-way distributienetwerken. De sector wordt gekenmerkt door grote ondernemingen die het belang en de macht hebben om hun grote lange termijn-investeringen en de fossiele keten te beschermen. Tegelijkertijd zijn consumenten weinig bewust van de impact van hun gebruik.

 

Door toenemende prijzen en volatiliteit van fossiele energie enerzijds, technologische vooruitgang en nieuwe business modellen van alternatieven anderzijds nemen de mogelijkheden voor decentrale energieproductie in hoog tempo toe. In veel gevallen vergroot circulair denken en een life-time benadering de commerciële haalbaarheid van concepten.

 

Dit is een zeer breed speelveld waarbinnen Reversed Concepts al op een aantal onderwerpen actief is of ze met grote interesse volgt;

  • Bewustzijn en handelingsperspectief bij consumenten. Met name voor energiebesparing
  • Verduurzaming van de gebouwde omgeving
  • DBFMO constructies en cases in utiliteit
  • Collectieve productie van groen gas
  • Wind- en zonne-farming en distributie van piekcapaciteit (opslag hier meenemen)
  • P2P netwerken en metering
  • Gebruik van energiepotentieel van warmte, koude en reststromen