Activiteiten Reversed Concepts

 

De activiteiten binnen Reversed Concepts bestaan grofweg uit drie onderdelen;

  1. Introductie en groei duurzame ondernemingen
  2. Advieswerk
  3. Communicatie programma’s

 

Hier volgt een zeer beknopte toelichting ten behoeve van mensen die geïnteresseerd zijn bij Reversed Concepts te komen werken.

Ad 1; Introductie en groei duurzame ondernemingen

RC lanceert en bouwt ondernemingen met producten en / of diensten die bijdragen aan efficiënter gebruik van energie en grondstof. Zowel in B2C als B2B markten. RC investeert als ondernemer voor eigen rekening en risico in deze bedrijven. Grofweg zijn hier drie fasen in te onderscheiden met verschillende accenten in de activiteiten;

  1. Ontwikkeling; er is nog geen product / dienst in de markt. RC brengt de specifieke markt in beeld, werk aan een propositie op hoofdlijnen en  ontwikkelt / toetst de business case.
  2. Marktintroductie; het product / de dienst wordt in alle facetten uitgewerkt in een propositie en alle processen voor beschikbaarheid en levering. Deze fase heeft een conceptuele component in de definitie van deze facetten en een operationele component in zeer uitlopende zaken zoals bijvoorbeeld het regelen van financiële middelen, afspraken in distributie, opzetten customer care.
  3. Marktgroei; de onderneming groeit in de markt naar een situatie met substantiële omzet en een positieve marge. Er komt een stabiele organisatie met gedefinieerde processen. Als deze laatste situatie bereikt is, plaatst RC zich meer op afstand en is op projectbasis betrokken bij verdere groei en strategie.

Ad2; Advieswerk

Onder het label van dochteronderneming P&P worden adviesdiensten aangeboden die voor een groot deel in lijn liggen met de activiteiten van RC. Een gelijksoortig traject wordt aangeboden voor keten-, proces- of marktinnovatie. In dit geval in opdracht van en in samenwerking met een (meestal grote) klant.

Ad3; Communicatieprogramma

RC is partner in een aantal programma’s waarin duurzame vernieuwing centraal staat. Op specifieke thema’s worden mensen verbonden, kennis uitgewisseld en nieuwe concepten verkend. Hiermee is RC een aanjager binnen onderdelen van de economie en wordt haar netwerk, kennis en innovatiekracht gedeeld en verrijkt.